Are you worried about global warming?

Answers

which of the following was specifically permitted by the emancipation proclamation?

free african americans were allowed to fight for the confederacy.

free african americans were allowed to enlist in the union army and navy.

enslaved people in border states were allowed to move to the north.

enslaved people in border states were allowed to become confederate citizens. nrg myjr i64gq3y45h5t5

c) in the address bar

explanation:

this is the only place where url's may be found or entered in to successfully get to a web page.

i am not worried about global warming?

Sự nóng lên toàn cầu ban đầu là một thuật ngữ không phổ biến, được sử dụng bởi một số nhà khoa học nghiên cứu về ảnh hưởng của sự ô nhiễm môi trường trong khoảng thời gian dài. Ngày nay, từ này đã trở nên phổ biến hơn, song không phải ai cũng hiểu tường tận về nó. Bạn có thể gặp bất cứ ở đâu, một ai đó phàn nàn về một đợt nóng dài hay một trận bão quái dị: “Đó là do sự nóng lên toàn cầu đấy”.

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: English